Χρόνοι παράδοσης

Ταχύτητα

Κατά κανόνα, τη δουλειά σας θα αναλάβει ένας και μόνο μεταφραστής και θα την επιμεληθεί ένας επιμελητής, αφού ολοκληρωθεί το στάδιο της μετάφρασης. Επιμέλεια γίνεται σε όλα τα κείμενα που παραδίδουμε. Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι χρειαζόμαστε τουλάχιστον 3 ημέρες ακόμα και για την πιο μικρή μετάφραση, αφού πρέπει να επιλεγεί από εμάς ο κατάλληλος μεταφραστής που θα είναι διαθέσιμος να αναλάβει την εργασία σας, ενσωματώνοντάς την στο φορτωμένο πρόγραμμά του. Κάτι αντίστοιχο ισχύει και για τους επιμελητές μας, αν και ο χρόνος που θα ασχοληθούν είναι μικρότερος.

Για μεγάλα έργα, μπορούμε να εγγυηθούμε παράδοση 10000 λέξεων ανά εβδομάδα ενώ, αν ο όγκος του έργου το δικαιολογεί ή το επιβάλλει, όσο περισσότεροι μεταφραστές απασχοληθούν παράλληλα, τόσο συντομότερα θα πάρετε στα χέρια σας το τελικό προϊόν της μετάφρασης.

Ασφαλώς και είναι εφικτοί πολύ συντομότεροι χρόνοι, ειδικά για τους τακτικούς πελάτες μας, τον όγκο προς μετάφραση των οποίων γνωρίζουμε εκ των προτέρων και η δουλειά των οποίων μας ανατίθεται με σταθερό ρυθμό.

Ανάλογα με τις απαιτήσεις σας, μπορεί να χρειαστούν κι άλλες εργασίες, όπως: DTPΣάρωση και ενσωμάτωση εικόνων, παραγωγή αντιτύπων κ.λπ. Οι πρόσθετες αυτές εργασίες απαιτούν πρόσθετο χρόνο.

Επείγουσες εργασίες

Δεν αναλαμβάνουμε επείγουσες μεταφράσεις για δύο βασικούς λόγους:

  • Σεβόμαστε τους υπαλλήλους και τους συνεργάτες μας, οι οποίοι δικαιούνται να δουλεύουν με συγκεκριμένο ωράριο και έχουν προσωπική ζωή, οικογένειες κι άλλα ενδιαφέροντα εκτός από τη δουλειά. Δεν τους επιβάλλουμε να δουλεύουν απογεύματα ούτε σαββατοκύριακα, ούτε τους αναθέτουμε απρογραμμάτιστα δουλειές τις οποίες θα θεωρήσουν "αγγαρείες".
  • Όσο περισσότερο χρόνο αφιερώνουμε σε μια μετάφραση, τόσο καλύτερη είναι η τελική της ποιότητα. Αναθέτουμε την επιμέλεια όλων των μεταφράσεων που παραδίδουμε σε δεύτερο εξίσου ικανό μεταφραστή, ενώ επιδιώκουμε πάντα ο αρχικός μεταφραστής να έχει αρκετό χρόνο για να λύσει προβλήματα ορολογίας και κατανόησης που θα συναντήσει, να ξαναδιαβάσει και να διορθώσει προσεκτικά την ίδια του τη δουλειά. Επίσης, εξασφαλίζουμε πάντα κατά 100% ότι θα έχουμε αρκετό χρόνο για να παραδώσουμε τη δουλειά στους πελάτες μας έγκαιρα, εντός της αρχικά συμφωνημένης προθεσμίας, προβλέποντας ένα περιθώριο χρόνου για οποιοδήποτε απρόοπτο.