Άλλες υπηρεσίες

Στόχος μας είναι η υποστήριξη των πελατών μας σε κάθε είδους γλωσσικές υπηρεσίες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Για την υλοποίηση αυτού του στόχου επεκτεινόμαστε συνεχώς σε ό,τι αφορά το εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών, το προσωπικό και την υποδομή μας.

In addition to translation services, we provide the following services:

Editing

Η ποιότητα των κειμένων που χρησιμοποιείτε στα διαφημιστικά σας, στις επιστολές σας, στις σελίδες σας στο Internet κι αλλού αντικατοπτρίζουν ολόκληρη τη φιλοσοφία της εταιρείας σας. Για κείμενα με τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, αναθέστε τα σε εμάς. Εμείς αναλαμβάνουμε τη γλωσσική και τεχνική διόρθωση των κειμένων σας, τη διόρθωση εκφραστικών και πραγματολογικών λαθών και βελτίωση του ύφους και της μορφής, καθώς και την πλήρη αναμόρφωση των κειμένων σας ώστε αυτά να γίνουν κατάλληλα για το ειδικό ακροατήριο, για το οποίο τα προορίζετε.

DTP

Ηλεκτρονική τυπογραφική επεξεργασία των κειμένων σας, δημιουργία, σάρωση και διόρθωση εικόνων, προετοιμασία για το τυπογραφείο (εργασίες pre-press).

Χρησιμοποιούμε τις περισσότερες από τις εξειδικευμένες σχετικές εφαρμογές, όπως Framemaker, Pagemaker, QuarkXpress, τόσο σε πλατφόρμα Windows όσο και σε πλατφόρμα Macintοsh.

Κάτι που μας ζητούν πολλοί πελάτες, είναι να δημιουργήσουμε μεταφρασμένα έγγραφα, από τα οποία διαθέτουν το πρωτότυπο μόνο σε έντυπη μορφή, περιλαμβάνοντας τις εικόνες και διατηρώντας τη μορφοποίηση του πρωτοτύπου. Παρόλο που υπάρχουν μικρές διαφορές από το πρωτότυπο, σας παραδίδουμε μεταφρασμένα εγχειρίδια, φυλλάδια και τελικά έντυπα όλων των ειδών υψηλής αισθητικής, αντάξια για τα προϊόντα σας.

Υπηρεσίες Internet

Φιλοξενία και σχεδίαση σελίδων στο Internet

Για την ακόμα πληρέστερη προβολή σας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μπορούμε να φιλοξενήσουμε και να σχεδιάσουμε τις σελίδες σας στο Web. Οι τιμές μας είναι ιδιαίτερα ελκυστικές και σας προσφέρουμε απεριόριστες τεχνικές δυνατότητες και πλήρεις υπηρεσίες, όπως ονόματα domain, φιλοξενία DNS, φιλοξενία email.

Μπορούμε επίσης να αναλάβουμε την επαγγελματική σχεδίαση των σελίδων σας, ώστε να ξεχωρίζουν μέσα στο σημερινό πλήθος των ελληνικών σελίδων στο Internet, μεταδίδοντας ταυτόχρονα τα κατάλληλα μηνύματα.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τις υπηρεσίες Internet που παρέχουμε θα βρείτε στις ειδικές σελίδες μας στη διεύθυνση https://www.fastweb.gr.