Άνθρωποι

Το μόνιμο προσωπικό στο γραφείο μας ασχολείται με το συντονισμό και την παρακολούθηση όλων των εργασιών, τις επαφές με τους πελάτες και τους μεταφραστές, καθώς και μια σειρά από απαραίτητες βοηθητικές εργασίες, όπως προετοιμασία αρχείων, DTP κλπ.

Για τον κύριο όγκο του μεταφραστικού μας έργου, στηριζόμαστε στην εμπειρία πολλών ικανών συνεργατών, καθένας από τους οποίους ειδικεύεται σε διαφορετικό γνωστικό πεδίο και διαφορετικούς γλωσσικούς συνδυασμούς. Όλοι οι συνεργάτες μας είναι επαγγελματίες μεταφραστές, κάτοχοι πτυχίων των τεχνικών αντικειμένων με τα οποία ασχολούνται ή κάτοχοι μεταφραστικών πτυχίων με ειδίκευση στα αντίστοιχα αντικείμενα.