Επίσημες μεταφράσεις

Τι μπορούμε να κάνουμε:

Μπορούμε να σας παραδώσουμε τη μετάφρασή σας με βεβαίωση από δικηγόρο ότι πρόκειται για γνήσια μετάφραση. Την επικύρωση αυτή μπορεί να κάνει οποιοσδήποτε δικηγόρος, αρκεί να γνωρίζει και τις δύο γλώσσες, πρωτότυπου και μεταφρασμένου. Εάν χρειάζεστε επίσημη μετάφραση, παρακαλούμε προσδιορίστε το όταν ζητάτε προσφορά, έτσι ώστε στην προσφορά μας να συμπεριλαμβάνεται το σχετικό κόστος και η επιπλέον καθυστέρηση.

Τι δεν μπορούμε να κάνουμε:

Δεν μπορούμε να παρέχουμε «επίσημες» ή «επικυρωμένες» μεταφράσεις. Μια τέτοια μετάφραση γίνεται μόνο από πρωτότυπο έγγραφο και μπορεί να υποβληθεί σε δημόσιες υπηρεσίες της Ελλάδας και του εξωτερικού με ίδια ισχύ όπως και το πρωτότυπο έγγραφο. Στην Ελλάδα, τέτοιες μεταφράσεις παρέχει προς το παρόν ΜΟΝΟ το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αν χρειάζεστε επίσημη μετάφραση, θα πρέπει να παραγγείλετε τη μετάφρασή σας μέσω των ειδικών σελίδων της πύλης της ελληνικής κυβέρνησης, gov.gr.

Τι πρέπει να γνωρίζετε:

Αν σκοπεύετε να μας αναθέσετε μια μετάφραση για χρήση σε κάποια δημόσια υπηρεσία (μετάφραση βεβαίωσης, πτυχίου, πιστοποιητικού), πρέπει να βεβαιωθείτε πρώτα από τη δημόσια υπηρεσία ότι της αρκεί η βεβαίωση δικηγόρου για τη γνησιότητα της μετάφρασης. Τα όσα αναφέρουμε παραπάνω ισχύουν για κάθε μεταφραστικό γραφείο και δυστυχώς υπάρχουν διάφορα γραφεία που διαφημίζουν ότι παρέχουν «επίσημες» μεταφράσεις, εξαπατώντας το κοινό.