Προσφορές

Για να σας στείλουμε μια προσφορά, παρακαλούμε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα. Μην ξεχάσετε να συμπληρώσετε:

 • Τα πλήρη στοιχεία σας: Επωνυμία εταιρείας, ονοματεπώνυμο υπευθύνου και έναν αριθμό τηλεφώνου όπου μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας για τυχόν διευκρινίσεις. Στέλνουμε όλες τις προσφορές μας γραπτά, μέσω email.
 • Το κείμενο προς μετάφραση ή μέρος του ή ένα συνημμένο με το κείμενο προς μετάφραση ή μέρος του.
 • Λεπτομερή προσδιορισμό της μορφής με την οποία θα μας παραδώσετε το πρωτότυπο και αυτής στην οποία θέλετε να λάβετε τη μετάφραση.
 • Το χρονοδιάγραμμα της μετάφρασης, δηλαδή πότε θα ξεκινήσει και πότε χρειάζεστε να το παραδώσουμε.

Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό αν χρειαστούμε πρόσθετες λεπτομέρειες ή διευκρινίσεις. Συνήθως, επιστρέφουμε πλήρως συμπληρωμένες προσφορές εγγράφως εντός 2-3 εργάσιμων ωρών.

Όλες οι προσφορές είναι ενδεικτικές, εκτός και μας έχετε στείλει το πλήρες κείμενο και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

  Ονοματεπώνυμο*:

  Εταιρεία:

  Δραστηριότητα εταιρείας:

  Email*:

  Αριθμός/οί τηλεφώνου*:

  Φαξ:

  Διεύθυνση:

  Σημειώστε ποιοι είναι οι όροι πληρωμής σας. Η δουλειά μας τιμολογείται άμεσα κατά την παράδοση.

  Όροι πληρωμής*:

  Επικολλήστε εδώ κάποιο αντιπροσωπευτικό κείμενο ή στείλτε μας ένα συνημμένο παρακάτω με αντιπροσωπευτικό κείμενο. Αν δεν υπάρχει ακόμη διαθέσιμο δείγμα, περιγράψτε το όσο το δυνατόν καλύτερα.

  Ενδεικτικό κείμενο:

  Εξηγήστε το εύρος του δείγματος σε σχέση με το σύνολο του κειμένου που χρειάζεται μετάφραση, π.χ. ολόκληρο το κείμενο που στάλθηκε, 2 από 50 σελίδες συνολικά, 1000 από 50000 λέξεις συνολικά

  Εύρος δείγματος*:

  Συνδυασμός*:

  Μορφή του πρωτοτύπου (Ctrl-επιλογή όλων όσα ισχύουν)*:

  Επιθυμητή μορφή μετάφρασης*:

  Επιθυμητή μορφοποίηση μετάφρασης*:

  Συμπερίληψη πινάκων και γραφικών στη μετάφραση*:

  Προσδιορίστε πότε χρειάζεστε να λάβετε τη μετάφραση, π.χ. μέχρι το τέλος Μαρτίου, σε 10 εργάσιμες ημέρες κ.λπ.

  Χρονοδιάγραμμα*:

  Θα θέλαμε να γνωρίζουμε αν η μετάφραση μπορεί να ξεκινήσει άμεσα. Απαντήστε Ναι αν η μετάφραση μπορεί να αρχίσει αμέσως μόλις εγκρίνετε την προσφορά μας, Όχι αν δεν είναι έτοιμη ακόμα (και διευκρινίστε στο χρονοδιάγραμμα πότε μπορεί να αρχίσει), Δυνητική αν δεν είστε καθόλου βέβαιοι αν θα προχωρήσει

  Έτοιμη να ξεκινήσει*:

  ΝαιΌχιΔυνητική

  Καταχωρήστε οποιεσδήποτε επιπλέον πληροφορίες για την εν λόγω μετάφραση, όπως αν και πότε και σε ποιο βαθμό θα υπάρξουν ενημερωμένες εκδόσεις του κειμένου πριν το τέλος της μετάφρασης και πότε θέλετε ενδιάμεσες παραδόσεις και σε τι ποσοστό και πότε θέλετε τελική παράδοση. Μην παραλείψετε να αναφέρετε τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις σας, όπως ποιότητα και πλήθος τυπωμένων αντιγράφων.

  Άλλα αιτήματα:

  Συνημμένο:
  (PDF, ZIP, RAR μόνο,
  έως 10 MB)