Πελάτες

Παρέχουμε υπηρεσίες σε όλες τις εταιρείες με ανάγκη τεχνικής επικοινωνίας. Επιδίωξή μας είναι να αναπτύσσουμε σταθερές συνεργασίες, ώστε να γνωρίζουμε όσο γίνεται καλύτερα τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργαζόμαστε και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες για τα οποία μεταφράζουμε.

Οι περισσότεροι πελάτες μας είναι agencies του εξωτερικού που αναλαμβάνουν να βρουν τους καλύτερους μεταφραστές και τα καλύτερα μεταφραστικά γραφεία για τους πελάτες τους. Πολλοί από αυτούς δραστηριοποιούνται ως προμηθευτές μεταφραστικών υπηρεσιών σε πολλές γλώσσες (multilingual translation vendors) και εξυπηρετούν όλες τις γλωσσικές ανάγκες εταιρειών-κολοσσών. Με τέτοιες εταιρείες έχουμε συνεργαστεί για την κάλυψη μεταφραστικών αναγκών στα ελληνικά πολλών από τις κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως.

Στην Ελλάδα, συνεργαζόμαστε με μερικές από τις μεγαλύτερες και γνωστότερες εταιρείες, ελληνικές ή αντιπροσωπείες και θυγατρικές μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις Vodafone, Ericsson, Computer Associates και πολλές άλλες.