Μεθοδολογία

Για κάθε μεταφραστική δουλειά που αναλαμβάνουμε, εφαρμόζουμε πιστά μια σειρά από διαδικασίες που μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:

Καταμερισμός εργασιών

Τα διάφορα άτομα που ασχολούνται σε μια εργασία για έναν πελάτη μας αναλαμβάνουν διακριτούς ρόλους. Οι ακόλουθες εργασίες εκτελούνται από διαφορετικά άτομα η κάθε μία:

 • Μετάφραση
 • Επιμέλεια + Δημιουργία και συντήρηση λεξιλογίων
 • DTP + συγγραφή HTML
 • Τελικός έλεγχος

Το ίδιο άτομο μπορεί να εργάζεται ως μεταφραστής και επιμελητής ή να κάνει DTP και τελικό έλεγχο, ποτέ όμως στην ίδια εργασία. Έτσι εξασφαλίζουμε πως κάθε στάδιο περνά τουλάχιστον από δύο διαφορετικά άτομα, με σεβασμό σε όλες τις σχετικές οδηγίες χωρίς τον κίνδυνο παρερμηνείας.

Ροή εργασίας

Πρώτο σημαντικό βήμα είναι η επιλογή του κατάλληλου μεταφραστή, ανάλογα με το συνδυασμό γλωσσών και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε μετάφρασης.

Ακόμα και για την πιο μικρή και φαινομενικά ασήμαντη μετάφραση, προηγείται το στάδιο της έρευνας σε πλήθος πηγών, σχετικά με το αντικείμενο και την πιο δόκιμη ορολογία.

Έπεται πάντα το στάδιο της επιμέλειας από δεύτερο μεταφραστή, εξίσου ικανό με τον πρώτο γνώστη του θέματος και των γλωσσών.

Μεγάλο βάρος δίνουμε στις ιδιαίτερες επιθυμίες των πελατών μας, που φυσικά γνωρίζουν καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο τα δικά τους προϊόντα, για αυτό και ακολουθεί στάδιο υλοποίησης παρατηρήσεων του πελάτη, όταν αυτό απαιτείται, χωρίς πρόσθετη χρέωση.

Λεπτομερείς οδηγίες

Συντηρούμε και χρησιμοποιούμε μια πλήρη σειρά από οδηγίες που επικεντρώνονται στα εξής θέματα:

Οδηγίες και συμβάσεις σχετικά με τη γλώσσα:

 • Οδηγίες σχετικά με τη σωστή χρήση των ελληνικών, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες γραμματικής και συντακτικού
 • Συνηθισμένα γλωσσικά σφάλματα και πώς να αποφεύγονται
 • Λέξεις με διπλή ορθογραφία και προτιμητέα μορφή τους για τεχνικά κείμενα
 • Αποκλίσεις από αυτές τις οδηγίες για συγκεκριμένους μεγάλους πελάτες

Σωστή χρήση λογισμικού

 • Κανόνες για τη σωστή διαμόρφωση των προγραμμάτων λογισμικού για την ελάχιστη δυνατή παρέμβαση στα αρχεία των πελατών (διατήρηση μορφοποίησης, σωστή αντικατάσταση γραμματοσειρών, κατάργηση ανεπιθύμητων λειτουργιών)
 • Συμβουλές και κόλπα για πιο παραγωγική χρήση του λογισμικού και αξιοποίηση των δυνατοτήτων του
 • Συγκεκριμένες οδηγίες για την αντιμετώπιση επισημασμένων με tags αρχείων
 • Οδηγίες για τη χρήση λογισμικού σχετικού με το Internet (για την αποστολή/λήψη αρχείων, e-mail κ.λπ.)

Παρακολούθηση εργασιών

Όλοι οι εμπλεκόμενοι σε μια εργασία συμπληρώνουν κατάλληλα έντυπα, επισημαίνοντας ότι έχουν ελέγξει συγκεκριμένα σημεία.

Οι μεταφραστές και οι επιμελητές ελέγχουν σημεία όπως η γραμματική και το ύφος, θέματα εξελληνισμού, τήρηση λεξιλογίων για κάθε συγκεκριμένη εργασία, πληρότητα της μετάφρασης, τήρηση οδηγιών για κάθε συγκεκριμένη εργασία κ.λπ. Τα άτομα που ασχολούνται με το DTP, τη συγγραφή HTML και τον τελικό έλεγχο συμπληρώνουν ένα έντυπο με σημεία όπως οι οδηγίες μορφοποίησης, τα θέματα εξελληνισμού κ.λπ.

Τα έντυπα που συμπληρώνουν οι υπεύθυνοι για την επιμέλεια και τον τελικό έλεγχο περιλαμβάνουν επίσης μια ενότητα σχετική με όσα προβλήματα βρέθηκαν κατά τη διάρκεια της επιμέλειας/του τελικού ελέγχου. Αυτά αποτελούν μέτρο της ποιότητας της εργασίας και μας βοηθούν στον εντοπισμό και την επίλυση προβλημάτων στην όλη διαδικασία.

Εκπαίδευση

Όταν είναι δυνατόν, όλοι οι εμπλεκόμενοι σε μια εργασία εκπαιδεύονται στη χρήση του σχετικού προϊόντος/λογισμικού. Αυτή είναι μια διαδικασία που προηγείται όλων των δραστηριοτήτων εξελληνισμού. Έτσι, μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα το νόημα των κειμένων που μεταφράζουν, να εξοικειωθούν με όλα τα σχετικά στοιχεία και εργασίες και να έχουν καλύτερη κατανόηση του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη το οποίο καλούνται να μεταφράσουν.

Τόσο στο προσωπικό του γραφείου μας όσο και στους εξωτερικούς συνεργάτες-μεταφραστές μας παρέχεται συνεχής εκπαίδευση επί τω έργω.

Επιπλέον, πραγματοποιούμε τακτικές εκπαιδεύσεις για όλα τα εργαλεία λογισμικού που χρησιμοποιούμε, ώστε όλα τα εμπλεκόμενα άτομα να τα χρησιμοποιούν σωστά και παραγωγικά.

Λεξιλόγια και μεταφραστικές μνήμες

Δημιουργούμε και συντηρούμε δικά μας λεξιλόγια για κάθε εργασία και πελάτη. Αυτά βοηθούν τόσο στην ανεύρεση επιτυχών όρων όσο και στην τήρηση των ιδιαίτερων απαιτήσεων κάθε πελάτη.

Επίσης, όταν αυτό δικαιολογείται από το μέγεθος και την τακτικότητα των εργασιών κάθε πελάτη, συντηρούμε και αντίστοιχες μεταφραστικές μνήμες.

Με τη σωστή συντήρηση και χρήση των λεξιλογίων και των μνημών οι πελάτες μας επωφελούνται από:

 • Συνεπή χρήση των εγκεκριμένων από αυτούς ορολογιών
 • Εύκολη αναδρομή σε προηγούμενες μεταφράσεις του ίδιου πελάτη και ανεύρεση συμφραζομένων σε περιπτώσεις ενημερώσεων
 • Εύκολες ενημερώσεις νέων εκδόσεων εγχειριδίων και άλλων κειμένων
 • Εσωτερική συνέπεια και συνέπεια μεταξύ εργασιών
 • Αύξηση της ποιότητας λόγω της μικρότερης ενασχόλησης με ορολογική έρευνα και επικέντρωσης στο μεταφραστικό έργο

Εχεμύθεια

Αντιμετωπίζουμε ακόμα και την παραμικρή δουλειά που μας αναθέτετε με επαγγελματισμό και σοβαρότητα. Κατά συνέπεια, ούτε εμείς ούτε οι συνεργάτες μας συζητάμε ποτέ με τρίτους τη φύση και το αντικείμενο συγκεκριμένων μεταφράσεων που αναλαμβάνουμε. Επιπλέον, όλο το προσωπικό και όλοι οι συνεργάτες μας δεσμεύονται με συμφωνία εχεμύθειας που έχουν συνάψει με το γραφείο μας να μην αποκαλύπτουν πληροφορίες τις οποίες μαθαίνουν μέσω εργασιών που τους ανατίθενται, είτε αυτές αφορούν εμφανώς ευαίσθητες πληροφορίες (όπως συμφωνίες μεταξύ εταιρειών, προμήθειες κ.λπ.) είτε απλές πληροφορίες (όπως τεχνικά χαρακτηριστικά και νέα προϊόντα) που δεν έχουν ακόμα γνωστοποιηθεί στο ευρύ κοινό. Τέλος, συνάπτουμε με τους πελάτες μας ειδικές συμφωνίες κατά περίπτωση και όταν αυτό μας ζητηθεί, ενώ συντάσσουμε και συνάπτουμε αντίστοιχες συμφωνίες και με τους συνεργάτες μας

Επικοινωνία

Από τη στιγμή της ανάθεσης κάθε εργασίας, επικοινωνούμε διαρκώς με τους πελάτες μας και τους ενημερώνουμε σχετικά με την πρόοδο της εργασίας, αλλά και συνεργαζόμαστε στενά μαζί τους για την επίλυση θεμάτων ορολογίας. Ανάλογα με το μέγεθος κάθε εργασίας, αντιμετωπίζουμε με διαφορετικό τρόπο το θέμα της ορολογίας και της επίλυσης ζητημάτων που προκύπτουν, μεταφραστικών και κάθε άλλης μορφής. Για παράδειγμα:

 • Συνεννοούμαστε εκ των προτέρων για το αν θα ακολουθήσουμε κάποιο καθιερωμένο πρότυπο ή λεξικό για την ορολογία (όπως ορολογία τηλεπικοινωνιών του ΟΤΕ, ορολογία πληροφορικής συγκεκριμένων μεγάλων εταιρειών κ.λπ.)
 • Προετοιμάζουμε ένα λεξιλόγιο και το υποβάλλουμε προς έγκριση στον πελάτη πριν το στάδιο της μετάφρασης.
 • Όταν αυτό εγκριθεί ή μας υποβληθεί διορθωμένο προχωράμε με τη μετάφραση.
 • Προγραμματίζουμε συναντήσεις με τον πελάτη σε διάφορα στάδια της εργασίας που μας έχει αναθέσει και συζητάμε με το κατάλληλο προσωπικό του θέματα ορολογίας, συγκεκριμένης απόδοσης διαφημιστικών και άλλων σημαντικών φράσεων κ.λπ.
 • Επισκεπτόμαστε τις εγκαταστάσεις του πελάτη και παρακολουθούμε τη χρήση των μηχανημάτων για τα οποία μεταφράζουμε ή λαμβάνουμε δείγματα προγραμμάτων για υπολογιστές και τα χρησιμοποιούμε, προκειμένου να καταλάβουμε καλύτερα τις λειτουργίες τους και να τις αποδώσουμε με καλύτερο τρόπο στα ελληνικά.

Σε κάθε περίπτωση, όταν προκύπτει οποιοδήποτε θέμα ζητάμε και εφαρμόζουμε τη συμβουλή του πελάτη, ο οποίος γνωρίζει καλύτερα τα προϊόντα του και η γνώμη του είναι πάντα καθοριστική.