Τιμές

Η Glossa πάντα σας κάνει προσφορές με βάση τις λέξεις του πρωτοτύπου. Στην περίπτωση πρωτοτύπου με έντυπη μορφή θα καταμετρήσουμε λεπτομερώς ένα δείγμα του κειμένου που θέλετε να μεταφραστεί και θα το ανάγουμε στο σύνολο, κάνοντας έτσι μια εκτίμηση του συνολικού κόστους. Εσείς θα ενημερωθείτε για το συνολικό ανώτατο κόστος. Σε περίπτωση που το τελικό κόστος ξεπεράσει την εκτίμηση, αναλαμβάνουμε εμείς το ρίσκο και σας χρεώνουμε μόνο για το ανώτατο ποσό. Σε περίπτωση που το τελικό κόστος είναι χαμηλότερο, θα χρεωθείτε μόνο για το αντίστοιχο ποσό.

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες στη διαμόρφωση του κόστους μετάφρασης είναι το αντικείμενο αλλά και το πόσο καλά γραμμένο είναι το πρωτότυπο κείμενο. Για αυτό τον λόγο και είναι αδύνατο να καταρτίσουμε έναν τιμοκατάλογο σύμφωνα με κατηγορίες κειμένων (π.χ. ιατρικά, τεχνικά κ.λπ.). Ένα ενδεικτικό εύρος τιμών που αντιστοιχεί στις περισσότερες μεταφράσεις που αναλαμβάνουμε είναι μεταξύ 12 και 25 λεπτών ανά λέξη πρωτοτύπου.

Σε κάθε περίπτωση, οι προσφορές μας βασίζονται σε όποια δείγματα μας στέλνετε εσείς και είναι δεσμευτικές για τα συγκεκριμένα δείγματα, ενώ υπάρχει ενδεχόμενο να αποκλίνουν σοβαρά από το παραπάνω εύρος.

Η ελάχιστη χρέωση ανά εργασία είναι 60 Ευρώ. Υπάρχει μια ειδική ελάχιστη χρέωση της τάξης των 20 Ευρώ μόνο για πελάτες που πληρώνουν με πιστωτική κάρτα ή μέσω PayPal, αυστηρά εντός 10 ημερών μετά την παραλαβή του τιμολογίου μας. Για να επωφεληθείτε από την ειδική αυτή τιμή, πρέπει να προσδιορίσετε τον τρόπο πληρωμής και να δηλώσετε ότι επιθυμείτε να κάνετε χρήση της ειδικής μειωμένης χρέωσης, τη στιγμή που κάνετε την παραγγελία σας.